Suomen teknologiateollisuus yskii

Lama

Suomen teknologiateollisuus on historiallisten haasteiden edessä. Teknologiateollisuuden tilaukset ovat vähentyneet hälyyttävästi. Eroa vuoden takaiseen on yli 15% ja edellisestä vuosineljänneksestä laskua on kertynyt myös 5%. Vuoden 2008 taantumaa edeltävästä ajasta ollaan jopa 40% jäljessä.

Heikentynyt tilauskanta juontaa juurensa kilpailukyvyn nopeaan laskuun. Suomen kilpailukyky on laskenut jopa 17% verratuna Saksaan sitten vuoden 2005. Suomi ei enää ole eurooppalaisessa mittakaavassa erityisen edullinen korkean teknologiaosaamisen kehto. Osaaminen on pysynyt ennallaan – mutta muut maat ovat ottaneet Suomea kiinni – ja paikoin ollaan menty jo ohikin.

Teknologiateollisuuden huolet ovat toisaalta olleet mielenkiintoista seurattavaa.

  • vuonna 2005 teknologiateollisuus oli osaavan työvoiman saannista (eli työvoimapulasta)
  • Samat huolet nostettiin esiin vuonna 2008 toukokuussa – vain muutama päivä ennen talouden syvää notkahdusta
  • Heinäkuussa 2008 oltiin huolissaan siitä, että Suomi oli jäämässä keskinkertaiseksi
  • vuonna 2011 teknologiateollisuus oli huolissaan siitä, että taloden nousu ei näy työvoimaluvuissa – eli teknologiayritykset eivät palkanneetkaan uutta työvoimaa kun talous alkoi vetää.

Eli jos teknologiateollisuus ry:n huolet vetää yhteen: Oltiin huolissaan siitä, että Suomessa ei riitä osaajia teknologia-alan tarpeisiin. Sitten oltiin huolissaan osaamisen tasosta. Laman jälkeen oltiinkin huolissaan siitä, että laman (ja irtisanomisten) jälkeinen kasvu ei näkynytkään uusina työpaikkoina. Ja nyt ollaan huolissaan siitä, että tilauskanta putooa (ja sen seurauksena luvassa on mahdollisesti lisää irtisanomisia ja muita talousvaikeuksia).